Historie

Významné mezníky vývoje společnosti

           

Závod 1

2014 - plán výstavby nové skladovací haly

2013 - rozšíření kooperační výroby

navýšení kooperační výroby strojů pro manipulaci s plechem pro významného světového dodavatele
rozšíření strojního vybavení o CNC obrábění
zkvalitnění lakovacího procesu o novou sušárnu
rozšíření možností svařování díky novým svařovacím zařízením a dalším profesionálním svařovacím stolům
doplnění manipulační a zdvihací techniky o VZV 6t a ručně vedený VZV
další rozšíření skladovacích paletových regálů

2012 – zavedení systému paletového skladování
V souvislosti s rozšířenou výrobou a nárůstem požadavků na řízení předvýroby bylo zahájeno postupné vybavení výrobních hal o nový systém skladovacích paletových regálů a příslušnou manipulační techniku.

2011 – nové příležitosti
Rozšíření výrobního programu mimo jiného o novou řadu pekařských pásových pecí a zahájení spolupráce se švýcarským zákazníkem v oblasti strojů na manipulaci při zpracování plechů.

2010 – generační obměna produktů
Úspěšná realizace dodávky studených konců nové generace do české sklárny.

2009 – rozšíření výrobního programu do oblasti pekařství
V průběhu roku 2009 byla vyvinuta a následně odzkoušena nová pekařská cyklotermická pásová pec (obchodní značka CPMP). Nový produkt byl následujícího roku představen odborné veřejnosti na mezinárodním veletrhu „Salima – MBK“, který se konal v březnu 2010 v Brně. Téhož roku začaly dodávky tohoto výrobku našim zákazníkům.

2009 – recertifikace systému managementu kvality dle normy ISO 9001:2009
V roce 2009 byl systém managementu kvality recertifikován dle normy ČSN ISO 9001:2009.

Budova

2006 – nová úroveň systému řízení
Pro zvládnutí nárůstu počtu zakázek a podporu všech procesů byl úspěšně nasazen moderní ERP informační systém Dimenze++ a systém TPV2000 pro podporu konstrukce a technologie.
V tomto roce byl také zaveden systém řízení kvality podle normy ČSN ISO 9001:2000, který je nepřetržitě rozvíjen.

2002 - zvyšování kapacit výroby
V novém závodě byla postavena velká moderní montážní hala s plochou 1224 m2.

2001 - investice do strojního vybavení
Aby společnost mohla i nadále zvyšovat kvalitu produkce zahájila rozsáhlé investice do strojního vybavení. Mezi nejvýznamnější stroje pořízené v tomto roce patřil plazmový vypalovací stroj, velká portálová fréza a CNC obráběcí centrum.

Závod 1 - historické

1999- zajištění rozvoje společnosti
Pro zajištění dalšího růstu společnost zakoupila areál opravárenského závodu zemědělských strojů v Příměticích u Znojma, vzdálený asi 800 m od hlavního závodu. Otevřením druhého závodu došlo k zdvojnásobení výrobních a skladovacích ploch, což umožnilo rozvíjení výroby prostorově náročnějších strojů a zařízení.
Ihned po zakoupení nového areálu byla zahájena postupná rekonstrukce včetně vybudování nových komunikací.

1997 – budování moderního výrobního programu
V tomto roce byla vyrobena první pásová chladící pec na obalové sklo.

1995 – spolupráce pro budoucnost
Navázána spolupráce s belgickou společností Sibille Glass jako dodavatelem know – how v oblasti chlazení skla.

1994 – vznik společnosti
Společnost SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o. byla založena 26. ledna 1994. Svojí činnost zahájila 1. listopadu 1994 privatizací závodu 3 státního podniku SKLOSTROJ s.p. Od té doby se začala společnost intenzivně rozvíjet.

1989 – první kroky k samostatnosti
Vzniká samostatný státní podnik SKLOSTROJ s.p., který je vyčleněn z koncernu SKLO UNION.

1987 – zavádění klíčových produktů
Do naší firmy byla v tomto roce převedena výroba dávkovačů skloviny z mateřského podniku SKLOSTROJ, n.p.

 

Závod 1 - historické

Závod 1 - historické

1974 – změna názvu
Národní podnik Sklářské strojírny a slévárny, n.p. byl přejmenován na SKLOSTROJ, n.p.

 1959 -  položeny základy společnosti
V Příměticích u Znojma založena dceřiná společnost národního podniku Sklářské strojírny a slévárny, n.p. Mateřská i dceřiná společnost byla začleněna do koncernu SKLO UNION.

           

Vítejte!

ve společnost s více než 60-letou tradicí ve strojírenské výrobě, specializované nejen na dodávky strojů pro sklářský a pekařský průmysl, ale také na zakázkovou výrobu dílců a celých strojů dle dokumentace zákazníka.

Čtěte více

Rychlé zprávy

29.1.2021

Novinka v možnostech CNC obrábění - nový CNC soustruh DOOSAN PUMA GT2100 pro efektivní malosériovou výrobu.

24.11.2020

Proběhl úspěšně dozorový audit TÜV CZ na zavedený systém managementu kvality ISO 9001 a systém svařování ISO 3834-2.

20.11.2020

Naše firma se jako generální partner zapojila do projektu 450ml NADĚJE transfuzního oddělení Nemocnice Znojmo na získání nových provodárců krve.

9.11.2020

V naši společnosti bylo úspěšně uvedeno do provozu nové vertikální obráběcí frézovací centrum MCV 2080 od společnosti TAJMAC-ZPS.

30.9.2020

Jedním z opatření proti epidemii koronaviru je instalace vstupního terminálu FaceScan pro měření teploty osob pomocí termokamery, který sám bezobslužně změří a vyhodnotí naměřenou teplotu.

30.6.2020

Novým přírůstkem do strojového parku obráběcích strojů je horizontka WH 10 CNC, která přináší mnohem vyšší přesnost a souvislé řízení.


09.11.2019

Při příležitosti 25. výročí založení naší společnosti (1994) se uskutečnil na Závodě 2 „Den otevřených dveří pro současné a bývalé zaměstnance včetně jejich rodinných příslušníků.

01.11.2019

Dochází ke změně organizační struktury společnosti zřízením nové pozice Finanční ředitel, kterou obsadil Ing. Zdeněk Durna. Současně byla zřízena pozice Vedoucí účetnictví a controllingu, kterou obsadil Ing. Oldřich Socha.

14.10.2019

Proběhla kolaudace nově vybudované dusíkové stanice pro zásobování pracoviště laseru technickým plynem, která umožňuje zrychlení a zefektivnění laserového pálení.